• Contributie

    Je betaalt contributie om de club draaiende te houden. Klik hier voor de tarieven. Wij zijn in belangrijke mate afhankelijk van de contributie. Met het contributiegeld betalen wij het zwemwater, de KNZB afdrachten en worden wedstrijden, toernooien en activiteiten georganiseerd. Wij streven ernaar het wedstrijdzwemmen voor iedereen toegankelijk te houden. Jouw contributie komt volledig ten goede aan het wedstrijdzwemmen en het voortbestaan van onze club. Alle bestedingen zijn bij ons inzichtelijk en tijdens de algemene ledenvergadering wordt er verantwoording over afgelegd.

    Het zwemseizoen begint 'fysiek' op de eerste trainingsdag, na de zomervakantie (eind augustus, begin september), en eindigt op de laatste trainingsdag, eind juni. Kijk op de clubkalender voor de exacte data. Het lidmaatschap loopt officieel van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. De jaarcontributie wordt in vier gelijke termijnbedragen betaald. Op de clubkalender zullen de afschrijvingsdata worden vermeld. Verder ontvang je kort voordat het termijnbedrag wordt afgeschreven per e-mail een factuur waarop staat hoeveel er wordt afgeschreven en om welke termijn het gaat.

    Wil je heel graag wedstrijdzwemmen maar is de hoogte van de contributie toch een belemmering? Kijk eens wat Leergeld Nijmegen voor je kan betekenen. Of neem contact op met het bestuur via secretariaatbestuur@dewaalstroom.nl. Heb je verder nog vragen over de contributie? Neem gerust contact op met de penningmeester, via administratie@dewaalstroom.nl.