• Wanneer je minimaal het B-diploma op zak hebt dan ben je van harte welkom!
  Kom gewoon eens kijken, of nog beter, doe gratis drie keer mee met een proeftraining. We weten uit ervaring dat je dan de beste indruk opdoet. Neem via secretariaatbestuur@dewaalstroom.nl contact met ons op voor een afspraak om een paar keer mee te trainen.

  Als het je bevalt, dan kun je het e-formulier (knop hieronder) invullen en verzenden. Zodra de aanvraag is verwerkt, word je definitief lid. De volgende leveringsvoorwaarden zijn van toepassing:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen
  • Het seizoen loopt vanaf de eerste training, eind augustus, tot aan de laatste training, eind juni
  • Opzeggen voor het nieuwe seizoen is alleen mogelijk indien uw opzegging uiterlijk 30 juni is ontvangen door de ledenadministratie
  • De contributiebetaling geschiedt via automatische incasso
  • De seizoenscontributie wordt in vier gelijke termijnen afgeschreven, de afschrijvingsdata vind je op de clubkalender
  • U stemt in met het clubreglement, onze omgangsregels en privacyvoorwaarden.

  Ouders en verzorgers van kinderen tot in beginsel 8 jaar kunnen een beroep doen op de uitzonderingsregel voor de contributie als blijkt dat de zwemsport voor hun kind echt niet de sport is die bij het kind past. Voor gezinnen waarvan er 3 of 4 kinderen komen zwemmen, gelden er bijzondere (lagere) tarieven.

  Ben je onlangs ingeschreven? Lees ook onze Infostroom eens, hierin wordt het reilen en zeilen in de wereld van het wedstrijdzwemmen kort uitgelegd.

  Lid worden?