• Organisatie

    AZV De Waalstroom kent een platte organisatiestructuur (klik hier). De lijntjes zijn kort. In de basis is de club van de leden. Zij kiezen via de algemene ledenvergadering (ALV) het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de algehele gang van zaken en heeft enkele commissies en sleutelrollen ingesteld voor de ondersteuning en uitvoering van allerhande werkzaamheden en taken. Dit alles is geregeld in onze statuten c.q. het huishoudelijk reglement (klik hier).