• Beste Waalstromer,

  De Corona-regels zijn per 14 oktober jl. weer aangepast en wel als volgt:

  Thuis

  • Kom alleen als jij en jouw huisgenoten gezond zijn en geen klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, koorts of andere vormen van niet lekker voelen.
  • Als er in een huishouden 1 persoon op Covid-19 wordt getest mogen de andere personen van dat huishouden niet zwemmen tot er een negatieve testuitslag binnen is.
  • Als er in een huishouden 1 persoon positief getest is mogen de andere personen van dat huishouden niet zwemmen.

  Naar het zwembad

  • Ga met zwemkleding aan naar het zwembad. 
  • Vijf minuten vóór aanvang ga je onder leiding van trainer/begeleider het zwemgebouw binnen. Bij meer dan 20 personen niet allemaal tegelijk.
  • Om anderen te beschermen is het nodig in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen op de route: zwembad-ingang tot aan zwembad.

  Bij binnenkomst in zwembad

  • Bij binnenkomst in het zwemgebouw ga je naar de tribune en trek je je schoeisel uit.
   In WEST: Loop je links boven voor de horeca langs, via het terras van het recreatiebad, de trap af naar het 50-meterbad. Hier ontdoe je je van je bovenkleding, stop je deze in je zwemtas en zet je de zwemtas aan de ondiepe zijde van het zwembad neer.
   In Erica Terpstra: Via de mindervaliden ingang en de vergaderzaal naar de tribune. Na het ontdoen van je schoenen direct doorlopen naar de afgesproken vaste plek, daar de bovenkleding uittrekken en spullen laten staan. Vervolgens loop je naar je trainer.
  • Bij het omkleden van kleine kinderen kunnen ouders helpen, maar zij verlaten daarna het gebouw.

  De training

  • De trainer wordt gevraagd een mondkapje te dragen (niet bij instructie geven) zoals dat ook geldt voor het personeel van het zwembad.
  • De zwemmers houden gepaste afstand van elkaar in het water en bij de instructie. 
  • Als er één of meer zwemmers de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben, is het maximum aantal zwemmers in het bad bepaald op 30. 
  • Bij uitsluitend jongeren (<18jr) geldt een maximum van 5 per baan in ET en 7 in WEST. Daarmee wordt drukte beperkt tot 40 resp 42 zwemmers en blijft veilig omkleden en instructie mogelijk.
   Hogere aantallen zijn niet wenselijk en zijn alleen acceptabel als de 1,5 meter regel overal gehanteerd blijft worden en het omkleden ivm beschikbaarheid gefaseerd gebeurd.
  • Als er op hetzelfde trainingsuur twee verenigingen zwemmen is het max. per baan in WEST 5 zwemmers, en in ET 4 zwemmers en voor de laatste baan 2 zwemmers (totaal max 30).
   Als de twee verenigingen samen regelen dat er alleen jongeren zijn, dan gelden de aantallen onder punt 12 voor jongeren. 
  • Houdt in het water gepaste afstand van elkaar.
  • Tijdens training is schreeuwen en roepen niet toegestaan ter voorkoming van aerosolen. 
  • Trainers laten zwemmers vijf minuten voor het einde stoppen voor het omkleden. Voor het omkleden geldt max. 4 per kleedruimte met de gepaste afstand. Bij einde training graag op wijzen.
   In WEST: Loop langs de tribunekant naar verenigingskleedruimtes of gebruik de 2 ruimtes achter de duikplank.
   In ETB: ga direct uit het water via de douche ruimte naar de kleedkamer of wisselcabine. Ouders van kleine kinderen kunnen hun kinderen ophalen bij  de personeelsingang. Dit wordt begeleid door iemand van de vereniging.

  Na de training

  • Na het zwemmen is er geen gelegenheid om te douchen.
  • De 1,5 meter regel voor iedereen vanaf 18 jaar blijft van toepassing.
   De leeftijdsgroep daaronder dient daar rekening mee te houden.
  • Verlaat zo spoedig mogelijk het zwemgebouw om naar huis te gaan.
  • De corona coördinator draagt zorg voor een aanwezigheidsregistratie die nodig is voor een eventuele tracering achteraf door de GGD. Deze dient vier weken te worden bewaard.
  • Met de aangegeven looproutes kunnen verenigingen elkaar niet tegenkomen.
  • De horeca is gesloten.